Awards

LE GLOBE, KNOKKE — WINNER FEBE ELEMENTS AWARDS 2018 'OUTSTANDING PRECAST'

In de categorie Outstanding Precast, werd de nadruk gelegd op duurzaamheid. Het is het project 'Le Globe' dat bekroond wordt. De renovatie van de gevel van dit gebouw in Knokke toont aan dat prefab beton een belangrijke rol speelt in de renovatiesector.
 

De renovatie van de gevel van Le Globe draagt bij tot de architecturale opfrissing van de zeedijk. Dit project onderlijnt het duurzame karakter van beton. De bestaande structuur is voorzien van een nieuwe gevel met een levensduur van 50 jaar. De werken werden uitgevoerd zonder het gebruik van het gebouw in het gedrang te brengen.
De bestaande gevel is gestript. De dragende structuur is uitgebreid geanalyseerd en waar nodig verstevigd. De versteviging van de structuur doet ook dienst als console waaraan de nieuwe kolommen in architectonisch beton worden opgehangen. De nieuwe kolommen ontvangen op hun beurt de horizontale elementen.
Alle verbindingen zijn zodanig ontworpen dat ze de komende 50 jaar hun rol in het agressieve zeeklimaat kunnen vervullen. De combinatie van een grote betondekking en slanke prefab elementen vergde een 3D-modellering van de wapening om conflicten ter hoogte van de consoles bij uitvoering te vermijden.
De kolommen zijn verticaal vervaardigd. Voor alle elementen is een wit, zelfverdichtend beton aangewend. De specifieke textuur van de voorzijde van de elementen werd bekomen door het beton uit te wassen. Ingebouwde sensoren gaven het juiste moment van uitwassen aan.
Met dit project laat de prefab betonindustrie zien dat ze klaar is om de uitdagingen aan te gaan die de renovatiemarkt ons de komende jaren zal bieden.

Winner in de categorie Outstanding Precast — Le Globe

Architect Kurt Reubens
Prefabrikant Enjoy Concrete
Aannemer Furnibo
Studiebureau SBE / Dexco
Opdrachtgever Furnibo
Controlebureau Studiebureau Vinçotte

BRON | https://www.febeawards.be/nl/2018/10/25/nominaties-outstanding-precast/

Le Globe

Genomineerd FEBE ELEMENT AWARDS 2018 'PRECAST IN BUILDINGS'

De juryleden van de FEBE Elements Awards 2018 zijn afgelopen vrijdag 19 oktober samengekomen in Brussel.
Na het zorgvuldig analyseren van de dossiers , hebben ze telkens 3 projecten gekozen in de 5 categorieën.

Genomineerd in de categorie Precast in buildings: Light Falls

Architect Govaert & Vanhoutte Architects bvba
Prefabrikant Enjoy Concrete nv
Aannemer ABS Bouwteam nv
Studiebureau COBE ingenieurs bvba
Projectontwikkelaar en Opdrachtgever ABS Bouwteam nv
Bouwbedrijf Furnibo nv
Extra Partnerbedrijf Studiebureau Dexco

BRON | https://www.febeawards.be/nl/2018/10/23/nominaties-precast-in-buildings/

Genomineerd KMO van het jaar 2018

Hun medewerkersaantal is in de voorbije drie jaar met 27% gestegen, ook de omzet stijgt jaar na jaar en op innovatief vlak hebben ze niet stil gezeten. Maak kennis met Enjoy Concrete. Het bouwbedrijf spitst zich toe op het fabriceren van alle mogelijke elementen in architectonisch zichtbeton. Door zich op deze zaken te focussen, kunnen ze aan hoge esthetische eisen voldoen. Ze streven elke dag naar een perfect afgewerkt product op maat van de klant. Daarnaast zetten ze ook keihard in op klantentevredenheid. De concurrentie in de bouwsector is hard, maar daar onderscheiden zij zich door mee te stappen in het ondernemersverhaal van eender welke klant. Ze creëren nieuwe perspectieven bij hun werknemers door ze elke twee maanden een inbreng te geven in het bedrijfsverhaal. Uniek bij Enjoy Concrete zijn de zelfsturende teams: medewerkers worden ambassadeurs door meer betrokkenheid en verantwoordelijkheid te krijgen binnen het bedrijf. Elke drie maanden maken ze een tussentijds financieel resultaat, met een kritisch oog op de interne kostenstructuur. Door de uitbreiding van hun productiehal en de installatie van hun eigen hoogtechnologische betoncentrale konden ze de productie naar het hoogste niveau tillen. Maar ook het milieu ontgaat Enjoy Concrete niet: efficiënt energiegebruik dragen ze hoog in het vaandel. Creativiteit, duurzaamheid en innovatie zijn de drie kernwoorden die Enjoy Concrete perfect omschrijven en dat is ook de jury niet ontgaan.

BRON | https://www.unizokmovanhetjaar.be/

Winner Architectuurprijs Koksijde 2017

In de categorie nieuwbouw eengezinswoning werden 12 kandidaturen weerhouden. Algemeen werd opgemerkt dat het niveau van de wedstrijd hier erg hoog ligt. Uiteindelijk spitste de discussie zich toe op de projecten Kruinweg 22 (Govaert&Vanhoutte), Oostduinstrandlaan 25 (De Beus) en Steile Weg 3 (vandendries/capoen/architecten) omdat bij deze projecten de omstandigheden echt het ontwerp hebben bepaalt. Bij Oostduinstrandlaan was de afbakening van bebouwbare zone, rekening houdend met de perceelsvorm enerzijds en de grens met ruimtelijk kwetsbaar gebied anderzijds, de meest beperkende en bepalende factor. De jury kon de manier waarop dit het ontwerp heeft gestuurd bijzonder appreciëren en had ook waardering voor de fijne detaillering. Voor Kruinweg was het niveauverschil tussen voorste en achterste perceelsgrens de grote uitdaging. Bij Steile weg situeert het niveauverschil zich tussen beide zijdelingse perceelsgrenzen waardoor het ook vanop openbaar domein erg sterk wordt ervaren. Het ontwerp weet zich evenwel heel vanzelfsprekend in dit terrein in te passen. De vormgeving en materialisatie is eenvoudig en het ontwerp stelt zich bescheiden op ten aanzien van de omgeving. Net hierdoor kreeg dit ontwerp na stemming de meeste juryleden achter zich.

BRON | https://decoxydschegazette.wordpress.com/2017/12/01/architectuurprijs-2017-in-koksijde/

Steile Weg

Winner Popular Choice Award ARCHITIZER A+AWARDS 2016 New York

Golden Ratio Ghent, Belgium
FIRM Govaert & Vanhoutte Architects
TYPE Residential › Private House
STATUS Concept

"Located in the heart of medieval Ghent city, a heartless 70? building dislocates a 19th century street. The brief: integrating 4 luxury apartments and an exclusive store + restoring the balance in an rare historic context.

Most 19th century city scapes are conceived on the principal of the Golden Ratio. Not only by proportion of the buildings itself, but also by street width, etc.

Instead of copying or abstracting the typical façade grids of the historic facades, we went back to the core principles of the 19th century Golden Ratio, to create our own purified grid that still remains linked the the old one. Adding the idea of stacked concrete frames underlines the proportions, but also creates massiveness to the building. Inside the frames, lucid glass boxes determine inside and outside space, both in a horizontal and vertical sense."

BRON | https://architizer.com/projects/golden-ratio/

Golden Ratio

West-Vlaams Charter Duurzaam Ondernemen 2016

Tijdens een academische zitting op 23 juni 2016 reikte Vlaams minister van Begroting, Financiën en Energie Bart Tommelein aan 45 bedrijven het jaarcertificaat 2016 van het West-Vlaams Charter Duurzaam Ondernemen uit. Dat bekroont de bedrijven en organisaties voor hun inspanningen en realisaties op vlak van duurzaam ondernemen.

Bij de laureaten zijn er ook vier bedrijven die na de ondertekening van het Charter in 2015, dit jaar voor het eerst het jaarcertificaat in ontvangst nemen: Elicio (Oostende), Enjoy Concrete (Veurne), IWVA- Intercommunale Waterleidingsmaatschappij van Veurne-Ambacht (Koksijde), Interwest (Veurne).

BRON | https://www.voka.be/nieuws/uitreiking-charter-duurzaam-ondernemen

IDA AWARDS 2014 Los Angeles ‘New Commercial Building’

Lead Designer Govaert & Vanhoutte Architects
Prize(s) 3rd Place in Architecture Categories / New Commercial Building
Entry Description The new headquarters for Enjoy Concrete are a showcase for its products, constructed entirely out of prefabricated concrete elements. Its facades are concrete slabs of 6 by 3 meters. All windows share these same proportions.

The industrial building is mainly a hall for production and storage, but also contains the office spaces. A cantilevered volume containing the meeting room is located at the top corner of the building. The facade is further characterized by printing a stylized image of the beautiful treeline along the canal “Damse Vaart” on the prefab slabs through the application of the Graphic Concrete procedure. This creates an interesting interaction between the building and its surroundings, as the building reflects the nature across the street and canal.

BRON | https://idesignawards.com/winners/zoom.php?eid=9-8811-15

Enjoy Concrete

Winner FEBE ELEMENT AWARDS 2014 ’Precast in Buildings’

De Federatie van de Betonindustrie (FEBE) reikte op 20 november de FEBE Elements Awards 2014 uit in de Ghelamco Arena in Gent. De prijzen voor de meest opmerkelijke prefab beton realisaties gingen in vier categorieën de deur uit: Precast in Buildings, Precast in Infrastructure, Outstanding Precast, Small Scale Precast.

PRECAST IN BUILDINGS – Bedrijfsgebouw Enjoy Concrete

Winnaars:

Opdrachtgever Enjoy Building
Architect Govaert & Vanhoutte
Aannemer Valcke prefab beton
Studiebureau Cobe/Studiebureau Wittouck
Prefab producten Enjoy Concrete

Het bedrijfsgebouw van prefabrikant Enjoy Concrete, tegelijk een showcase voor klanten en volledig opgetrokken uit prefab beton. Het belangrijkste aandeel van het gebouw is de loods, die ook de kantoorruimte bevat. Er werden raampartijen van 6 op 3 meter geïntegreerd, net even groot als 1 prefab gevelelement.

Om de klassieke industrie gevel te doorbreken en om een contrast te hebben ten opzichte van de loods werd een uitkragend volume geplaatst op het uiteinde bovenaan. Deze eyecatcher doet dienst als boardroom.

Het gebouw krijgt een eigenheid via de ‘geprinte bomenrij’, als een spiegel voor de bomenrij langs de Damse Vaart. Via de bijzondere toepassing van het procedé graphic concrete creëerden de ontwerpers een boeiende interactie tussen de werkelijke omgeving en het gebouw, als een reflectie van de natuur aan de andere kant van de vaart.

Deze inzending scoorde bij de jury zeer hoog, zowel in de kwaliteit van de architectuur als in de toepassing van beton. Het prefab beton komt overigens zeer goed tot zijn recht in het ontwerp. Het verhaal achter de beelden die via graphic concrete werden aangebracht, biedt een meerwaarde aan het gebouw. De gradaties in de grijswaarden van de bomenrij tonen de mogelijkheden van beton zeer goed aan. Dit gebouw greep alle kansen om aan te tonen waartoe prefab beton in staat is.

BRON | http://www.febeawards.be/nl/vorige-edities/febe-elements-awards-2014/

Ambassadeur van West-Vlaanderen (2014)

In de voorbije jaren heeft de provincie West-Vlaanderen 50 ondernemers als West-Vlaams Ambassadeur erkend. Ondernemers die elk op hun manier geloven in West-Vlaanderen en in de ondernemersmentaliteit van de Provincie. Door zich als gedreven Provincie te positioneren kiest West-Vlaanderen ook duidelijk voor de kracht van dit ondernemerschap. Graag zou de provincie dit talent, verpersoonlijkt in 50 West-Vlaamse Ambassadeurs, betrekken bij initiatieven die het economisch weefsel van de provincie helpen versterken, hetzij als getuige, hetzij als klankbord, hetzij als expert, hetzij als multiplicator.

BRON | http://pomwvl.be/ambassadeurs

Winner LEA’s Award ‘LOCAL ECONOMY AWARDS 2011’

Het ACV regio Veurne heeft de Lea's 2011 (Local Economy Awards) uitgereikt aan de bedrijven Furnibo en Enjoy Concrete uit Veurne.


De Local Economy Awards (Lea's) gingen dit jaar naar ondernemingen die werken rond ecobouw, duurzaam bouwen en renoveren. Het ACV koos voor twee bedrijven uit de streek, Furnibo en Enjoy Concrete, als laureaten uit een selectie van twaalf bedrijven. Bij de selectie van de kandidaten werd, naast de duurzaamheid, ook rekening gehouden met de tevredenheid van de werknemers en de werkomstandigheden. De bedrijven mogen zichzelf Onderneming van het Jaar noemen.


Furnibo is een bouwonderneming waar ongeveer honderd mensen werken. Het bedrijf bouwt momenteel onder meer het nieuwe station van Koksijde. Bij Enjoy Concrete werken vijftien werknemers. Dit kleine bedrijf werd vooral geprezen omdat het vorig jaar, in volle economische crisis, van start durfde gaan. Steve Maeyaert, gedelegeerd bestuurder van Furnibo en Bernard Joye van Enjoy, gedelegeerd bestuurder van Concrete zijn dan erg tevreden om een Lea in ontvangst te nemen.

BRON | https://www.nieuwsblad.be/cnt/fn3b17ej

Lid van FEBE / Federatie van de Betonindustrie

FEBELARCH verenigt binnen de Federatie van de Betonindustrie (FEBE) de fabrikanten van elementen in architectonisch beton. De leden van FEBELARCH werken samen aan het bestuderen en het op punt stellen van de technische kenmerken, het certificeren van de kwaliteit (BENOR) en de communicatie van de toepassingsmogelijkheden en voorschriften van kwalitatief hoogstaande elementen in architectonisch beton.

Tevens wil de groepering de erkende en officiële spreekbuis zijn van de fabrikanten van architectonisch beton. Zij gaat in overleg met certificeringorganismen, openbare besturen en andere beroepsverenigingen.

Andere onderwerpen die niet specifiek gebonden zijn aan de productie en de promotie van elementen in architectonisch beton ( bv. personeelsaangelegenheden, milieu, enz … ) wordt er beroep gedaan op de diensten van FEBE.

FEBE is de erkende beroepsvereniging van fabrikanten van geprefabriceerde betonproducten en verdedigt de belangen van de sector. De Belgische betonindustrie produceert een brede waaier aan geprefabriceerde elementen voor de bouw, gaande van eenvoudige, ongewapende producten zoals metselblokken en straatstenen tot de grote structuurelementen als brugliggers.

BRON | http://www.febe.be/nl & http://www.febelarch.be/